Hoàn thiện Đề án phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi

Ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo, tổ biên tập Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2022-2030.

Quang cảnh cuộc họp

Trao đổi về dự thảo Đề án, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Bá Minh cho biết: Dự thảo Đề án đã phản ánh toàn diện bức tranh giáo dục Mầm non giai đoạn 2016-2021. Theo đó, số trẻ mẫu giáo tăng 1,7 triệu, toàn quốc có 5579 trường mầm non với gần 72 nghìn phòng học. Về cơ bản số trẻ huy động đến lớp đã đáp ứng nhu cầu. Thách thức đặt ra là khi xây dựng Đề án là nguồn ngân sách trung hạn đã hết, không có ngân sách bổ sung. Do đó, giải pháp đưa ra là khai thác có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến Đề án này.

Cùng với đó, dự thảo cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2022-2030 như: tăng thêm giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường, lớp học. Để tăng thêm cơ sở vật chất, trường lớp đạt chuẩn thì cần tập trung huy động nguồn lực xã hội, tận dụng các chương trình, đề án đã được phê duyệt, gắn với chương tình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Vụ trưởng Nguyễn Bá Minh, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo từ cuộc họp trước, tổ biên tập Đề án đã chỉnh sửa và bổ sung các nội dung: Làm rõ cơ sở pháp lý có trong Luật Giáo dục và Luật Trẻ em; Thực trạng xây dựng và ban hành các văn bản đã được bổ sung tổng hợp các nhóm cơ chế chính sách, đã bổ sung phân tích từng nhóm chính sách. Mục tiêu cụ thế, đã viết lại theo yêu cầu của ban soạn thảo, đảm bảo sự mạch lạc của văn bản.

Kết luận tại phiên họp, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận sự cố gắng của tổ biên tập tiếp thu, giải trình, trình Ban soạn thảo có ý kiến. Thứ trưởng nhấn mạnh, Đề án phải đánh giá thực trạng một cách đầy đủ và chi tiết, đề xuất giải pháp phù hợp để ban soạn thảo ý kiến hoàn thiện, khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, để thực hiện thành công dự án thì cần phải tích hợp các chương trình, đề án đã được phê duyệt. Do đó, cần phải rà soát kỹ lưỡng các chương trình, đề án, dự án liên quan đến hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non để thể hiện trong Đề án.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.