Bài toán tìm kho báu của học sinh lớp 6

Trong 5 phút, liệu bạn có thể tìm ra đáp số của bài toán dành cho học sinh giỏi khối 6?

Giả sử một ngôi chùa có kho báu nằm trong khu vực hình vuông ABCD, cạnh có độ dài 48 như hình vẽ dưới đây.

Điểm mốc E nằm trên BC với EB = 20 và EC = 28. Biết kho báu chôn tại điểm P nằm trên BD sao cho T = PE+ PC nhỏ nhất.

Xác đinh vị trí điểm P trên BD và tìm giá trị nhỏ nhất của T.

Bài toán tìm kho báu của học sinh lớp 6

Trần Phương

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.