Câu trả lời:

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của công dân về việc “giáo viên chủ nhiệm lớp 6 kêu gọi phụ huynh đóng góp kinh phí sơn sửa, trang trí lớp học để trường chấm thi đua”; theo phân cấp quản lý, Sở GDĐT đã có công văn gửi Phòng GDĐT quận Hải Châu khẩn trương kiểm tra tình hình tại Trường THCS Lý Thường Kiệt theo ý kiến phản ánh. Ngày 8/9/2022, Sở GDĐT nhận được Công văn số 374/PGDĐT-Ktra của Phòng GDĐT quận Hải Châu về việc trả lời ý kiến phản ánh của phụ huynh trường THCS Lý Thường Kiệt, cụ thể:

Việc sơn sửa, trang trí lớp học là có nhưng không phải để trường chấm thi đua mà trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh do trường được xây dựng đã lâu, có phần xuống cấp, nhưng do trường đang có chủ trương được xây mới trong thời gian đến nên không thực hiện quét vôi lại. Việc sơn lại phòng học do một số GVCN và phụ huynh có đề xuất lên Hiệu trưởng nhà trường xin được sơn vôi lại các phòng học trên tinh thần tự nguyện tạo tâm thế cho học sinh trong năm học mới, đặc biệt là học sinh đầu cấp, kinh phí do một số phụ huynh trong lớp tự nguyện hỗ trợ, không bắt buộc, không cào bằng. Không có việc nhà trường yêu cầu sơn vôi để chấm thi đua.

Tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có nêu “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy- học, hoạt động tại các cơ sở giáo dục”; việc phụ huynh tự nguyện ủng hộ tăng cường cơ sở vật chất trường lớp được nhà nước khuyến khích, tuy nhiên, nhà trường chưa xây dựng kế hoạch vận động tài trợ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 trước khi thực hiện.

Qua sự việc này, Phòng GDĐT quận Hải Châu đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt phê bình một số GVCN lớp 6, nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018.

Trân trọng./.